Privacystatement – GeldWijzerWinkel Skip to main content

Privacystatement

De GeldWijzerWinkel, gevestigd aan Martin Buberplein 21 te Kerkrade, is een initiatief van de gemeente Kerkrade. Het college van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
GeldWijzerWinkel
Martin Buberplein 21
[email protected]

Contactgegevens:
Gemeente Kerkrade
Postbus 6006461 NC Kerkrade
6460 AP Kerkrade
[email protected]
tel.nr: 14-045

Persoonsgegevens die wij verwerken
De GeldWijzerWinkel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De GeldWijzerWinkel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Na nader overleg is dit is niet van toepassing.

De grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming
De gemeente Kerkrade (GeldWijzerWinkel) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De GeldWijzerWinkel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Tenzij op grond van een wettelijke bepaling, bijvoorbeeld de Archiefwet,  het verplicht is om documenten waarin persoonsgegevens staan vermeldt langer te bewaren.

Onder voorbehoud van wettelijke bepalingen hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor onderstaande (categorieën) persoonsgegevens;

 • Voor en achternaam | 2 jaar | De gegevens worden bewaard voor aanbod van dienstverlening. En voor beleid- en uitvoeringsrapportages.
 • Telefoonnummer | 2 jaar | De gegevens worden bewaard voor aanbod van dienstverlening.
 • E-mail –adres | 2 jaar | De gegevens worden bewaard voor aanbod van dienstverlening.
 • IP – adres | 1 jaar | De gegevens worden bewaard voor aanbod van dienstverlening.
 • Locatiegegevens | 1 jaar | De gegevens worden bewaard voor aanbod van dienstverlening.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type | 1 jaar | De gegevens worden bewaard voor aanbod van dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden
De gemeente Kerkrade (GeldWijzerWinkel)verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De gemeente Kerkrade (GeldWijzerWinkel) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De GeldWijzerWinkel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De technische cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de gemeente Kerkrade (GeldWijzerWinkel). En heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij de gemeente Kerkrade  een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] of per post naar Gemeente Kerkrade, Postbus 600 6460 AP Kerkrade. .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voor het dat je verzoek wordt uitgevoerd is persoonlijke identificatie verplicht. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De gemeente Kerkrade (GeldWijzerWinkel) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de gemeente Kerkrade.

Klachten
Heb je klachten betreft privacy? Meld deze klacht(en)  dan direct bij de gemeente kerkrade  via [email protected] of per post.

De gemeente Kerkrade wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.